Kyjov, Jungmannova 717, tel : +420 777 274 807

 O nás


Repertoár

 

CARMINA VOCUM  Toto slovní spojení užil Ovidius ve svých básních a překládá se "zpěvy písní" (viz latinsko-český slovník prof. Františka Novotného). Publius Ovidius Naso patří k největším a nejoblíbenějším římským básníkům vůbec. Narodil se v roce 43 př. Kr., zemřel roku 18 po Kr. jako vyhnanec v Tomidě - nynější Constanta v Rumunsku na pobřeží Černého moře.
Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Metamorphoses (Proměny) - 15 knih, 250 mýtů. Ve vyhnanství napsal Tristia (Žalozpěvy) a Epistulae ex ponto (Listy od Černého moře).

 

Smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum vznikl v květnu r. 1999 v Základní umělecké škole Kyjov. Základ tvořilo 13 zpěváků - kamarádů a žáků, kteří měli potřebu zpívat nejen o vánocích ve sboru kostelním, ale teké v průběhu celého roku. S tímto komorním počtem zpěváků jsme se věnovali převážně hudbě renesance a baroka. Postupem času se sbor rozrostl a v současné době má 40 zpěváků. To nám umožnilo interpretovat i skladby z období romantismu i hudby současné.


Sbor pravidelně koncertuje buď samostatně nebo spolu s Komorním orchestrem města Kyjova a sólisty MDO Olomouc a Národního divadla v Brně. Jde o vystoupení nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí - Rakousko, Francie.

Zkoušky sboru probíhají pravidelně vždy ve středu v 18,00 hod. v aule Základní umělecké školy v Kyjově.

Smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum je členem Unie českých pěveckých sborů.

 

Mario Kudela, sbormistr

 

Mario Kudela se narodil 10. 10. 1969 v Kyjově v rodině ředitele LŠU Kyjov a učitelky hudební výchovy. Od raného mládí vstřebával atmosféru hudebního prostředí a sám začal získávat první zkušenosti ve hře na klavír a později i ve zpěvu. Rozhodnutí věnovat se hudbě vyvrcholilo úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek na Konzervatoř Brno, kde v roce 1984 začal studovat hru na varhany a klavír. Během studia se věnoval též dirigování; na hodiny docházel do Janáčkova divadla k profesoru Tiboru Vargovi. Mezi úspěchy během studia na konzervatoři bezesporu patří účast na varhanních soutěžích v Opavě a osobní kontakt s Petrem Ebenem, se kterým spolupracoval na evropské premiéře jeho skladby Sonáta pro violu a varhany, která zazněla 31. 1. 1989 v Besedním domě v Brně při příležitosti šedesátých narozenin skladatele. Po ukončení studia v roce 1989 úspěšně vykonal přijímací zkoušky na JAMU, kde pokračoval ve studiu hry na varhany. Studium ve druhém ročníku přerušil a vrátil se zpět na konzervatoř, aby se věnoval sólovému zpěvu pod vedením profesora Josefa Škrobánka. Na jaře 1993 navázal spolupráci s Janáčkovým divadlem, kde působil jako člen operního sboru. Prostředí divadla ovlivnilo jeho další vývoj; rozhodl se zkusit své štěstí na Burze mladých zpěváků v Národním divadle v Praze a na základě toho se mu podařilo získat místo sólisty operety Slezského divadla v Opavě. Z časových důvodů a kvůli velké vzdálenosti tuto nabídku odmítl. V roce 2002 prošel konkurzem do Moravského divadla v Olomouci, kde poté tři sezóny účinkoval jako sólista opery (nastudoval roli Tamina v Mozartově Kouzelné flétně, Turidda v Mascagniho Sedláku kavalírovi a Jeníka ve Smetanově Prodané nevěstě). Po třech letech dostal nabídku stálého angažmá, ale odmítl a definitivně se vrátil do kyjovské ZUŠ, kde od září roku 1997 vyučuje sólový zpěv a hru na varhany. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor Carmina vocum; z původně dvanáctičlenného tělesa se rozrostl do souboru čítajícím téměř čtyřicet zpěváků. Sbor pravidelně koncertuje doma i v zahraničí. O pět let později založil komorní orchestr (s neoficiálním názvem Komorní orchestr ZUŠ Kyjov). Orchestr zpočátku působil jako doprovodné těleso sboru na jeho koncertech, postupem času a s příchodem nových mladých hráčů se z něj vypracoval samostatný soubor o více než dvaceti členech, který od podzimu 2008 vystupuje pod názvem Komorní orchestr města Kyjova.

Obsazení

Media

Odkazy

Ukázky