Kyjov, Jungmannova 717, tel : +420 777 274 807

 Odkazy

Repertoár

 

ZUŠ Kyjov

http://www.zuskyjov.cz/index.php

Obsazení

Základní  umělecké  školy  patří  do systému  základního  vzdělávání  a  tvoří tak první stupeň uměleckého školství v naší republice.  ZUŠ

Media

byla  založena  v  roce 1953.  Od  této doby až do dnešní doby prošla mnohými změnami. Jako jedna z prvních uměleckých škol získala v

Ukázky

Kyjov   roce  1992  právní   subjektivitu,   jejím  zřizovatelem  je  obec.  V  současnosti  fungují  v  kyjovské  ZUŠ  všechny  čtyři  obory -

     

Komorní orchestr ZUŠ Kyjov

http://www.komk.eu./

Soubor s neoficiálním názvem „Komorní orchestr ZUŠ Kyjov“ vznikl v září 2004 jako  doprovodné  těleso  kyjovského  pěveckého  sboru 

Carmina vocum. Postupně se rozrostl a vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním  repertoárem. V současné době má dvacet stálých

členů z řad neprofesionálních hudebníků i studentů a absolventů konzervatoří a vysokých uměleckých škol.

 

 

Unie českých pěveckých sborů

http://www.ucps.cz/portal/cz/index.php

Unie  českých  pěveckých s borů  je střešní organizace pro sborový zpěv v České republice. Sdružuje téměř tři stovky českých sborových

těles, zastupuje však celé české sborové hnutí u nás i v zahraničí. Zaměřuje se zejména na podporu estetické výchovy a  sborového  zpěvu

dětí a mládeže.